web analytics

Browsed by
Månad: februari 2018

4 februari: Dess rätta namn

4 februari: Dess rätta namn

Idag är det den 4 februari, och för 152 år sedan, den 4 februari 1866, var det dags för dop i Torsby kyrka utanför Kungälv. Nu hade soldaten August Esbjörnsson Lif och hans hustru Johanna Berndtsdotter äntligen kommit överens om vad deras nyfödda lilla flicka skulle heta. Eller…?

Den lilla flickan föddes den 31 januari, och diskussionens vågor angående hennes namn hade gått höga i det lilla soldattorpet i Lefstad. Till slut beordrar Johanna August: ”Nu är du så god och går till prästen och meddelar att hon är född, och att hon ska heta Emma Christina. Därmed punkt.” August lunkar iväg lite surmulen, och tänker att ”Jag ska banne mig…”. Väl framme i prästgården meddelar han prästen sin dotters namn, Bernhardina Josefina, vilket antecknas.

Två dagar senare är det söndag och dags för dop. Prästen frågar föräldrarna vilket namn de har givit sitt barn, och Johanna svarar med klar och tydlig stämma: ”Emma Christina!”. Några sekunders förvirring uppstår framme vid dopfunten. Prästen tittar frågande på August, vars min och hela kroppsspråk bara svarar ”Säger hon det så…”.

Prästen för sin del suckar och ger klockaren i uppdrag att införa en anteckning i marginalen av födelse- och dopboken:

Källa: ArkivDigital: Torsby C:6 (1861-1878) Bild 53.
Källa: ArkivDigital: Torsby C:6 (1861-1878) Bild 53.

”Namnet på barnet var uppgifvet Bernhardina Josefina, och af dopförrättaren antecknat d. 2/2 och af mig infördt i dopboken, men det oaktat fick det i dopet ett helt annat namn, som förorsakat denna ändring i Boken. Thorsby d. 5 febr. 66.”

Frågan är om August någonsin berättade för Johanna vilket namn han hade meddelat prästen. Klart är dock att hösten 1868 får Emma Christina en lillasyster, som får heta Augusta Bernhardina, och sju år senare får flickorna och deras bror Carl Birger en syster till, Anna Josefina.

Familjen Lif 1876. Källa: ArkivDigital: Torsby AI:17 (1869-1876) Image 133 / page 126.
Familjen Lif 1876.
Källa: ArkivDigital: Torsby AI:17 (1869-1876) Image 133 / page 126.

Based on a true story.