web analytics

Browsed by
Månad: juni 2019

26 juni: Vildhavre

26 juni: Vildhavre

Idag är det den 26 juni, och för 273 år sedan, den 26 juni 1746, föddes den oäkta gossen Wilhelm i Intet, Istrums socken. Faderns historier om resorna till Kina med Ostindiska kompaniet fick han förmodligen aldrig höra.

Lille Wilhelms födelsenotering.
Källa: ArkivDigital: Eggby (R) C:2 (1700-1754) Bild 130 / sid 246.

”D. 26 Jun. föddes och d. 28 d[öptes] oächta b[arnet] Wilhelm. Fadr[en] sades wara Wilhelm Brunström, ogift som rest på skiepp til Ostindien [såsom?] qwartermästare och m[odren] qwinfolket Margareta Månsdr, som wid Pauli tid kom ifrå Giötheborg til sin fader Måns Bagare wid Intet. Wittne: H[ustrun] Brita Larsdr i Ödetorp, H[ustrun] Maria Håkansd på Intet, Peter Sw. och And. Biörnson ibidem.”

Enligt Eggby/Istrums födelsebok var Margareta född 1714, och hennes far Måns Bagare var en gammal knekt. Det finns inga husförhörslängder kvar från den här tiden, så hur det går för lille Wilhelm och hans mamma vet vi inte. Däremot har Jens Carleson i sin C-uppsats i Historia, Lust och Lägersmål – En studie av sedlighetsbrott i 1750-talets Göteborg(1), hittat vad som förmodligen är hans far. Det verkar nämligen som att Margareta Månsdotter inte är den enda unga kvinnan Wilhelm Brunström gör med barn.

1750 tas ett fall av lönskaläge, det vill säga sex mellan två ogifta personer, upp i Göteborgs rådhusrätt. Det gäller umgänget mellan Greta Burman – och Ostindiska kompaniets kvartermästare Wilhelm Brunström. När fallet tas upp är barnet som blivit till redan 3,5 år gammalt, och är alltså ungefär i samma ålder som sin halvbror Wilhelm i Istrum. Kvartermästaren blir dömd att betala 48 daler till barnets underhåll retroaktivt, men undviker att betala. På begäran av Greta Burman och hennes beskyddare, landshövdingen och baronen Johan Friedrik von Kaulbars, tar Rådhusrätten upp fallet flera gånger, men Wilhelm Brunström dyker aldrig upp. Till slut tas hans innestående lön hos Ostindiska kompaniet i beslag, och han får därmed betala inte mindre än 170 daler och 16 1/3 skilling silvermynt i underhåll till barnet i Göteborg.

Peter Wilhelm Brunström, som hans fullständiga namn är, har dock annat att tänka på. Han har nämligen återvänt till Asperö i Göteborgs skärgård, där han föddes 1719. I januari 1750 hade han gift sig med 21-åriga klockaredottern Catharina Skåre.

Peter Wilhelm Brunströms och Catharina Skåres vigselnotering.
Källa: ArkivDigital: Styrsö (O) C:3 (1731-1809) Bild 82 / sid 154.

”Januar d:n 21 Copulerades Båtzmannen wid OstIndiska Compagniet Peter Brunström med Pigan Catharina Skåre på Asperön.”

Nio månader efter vigseln, så när som på några dagar, föds deras dotter Helena. Paret får med tiden ytterligare sex eller sju barn tillsammans. Catharina avlider 1781, och kvartermästare Brunströms dagar slutar med kolik och magplåga den 24 oktober 1786. Hur många barn han hade visste nog inte ens han själv.

Peter Wilhelm Brunströms dödsnotis.
Källa: ArkivDigital: Styrsö (O) C:3 (1731-1809) Bild 296 / sid 582.

”October 24: Sjömannen Peter Wilhelm Brunström på Asperö, af Colique och magplåga 67 år 2 m[ånader] g[amma]l.”

P. S. Ett av Peter Wilhelm Brunströms barnbarns barn var Helena ”Öbergskan” på Asperö, smugglardrottning och värdshusvärdinna. Hennes historia finns här: https://www.hembygd.se/styrso/page/4221 .

(1) Jens Carleson: Lust och Lägersmål – En studie av sedlighetsbrott i 1750-talets Göteborg, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, 2016, ss 19-20.

6 juni: Regeringsformen

6 juni: Regeringsformen

Idag är det den 6 juni och vi firar Sveriges nationaldag! En av anledningarna till detta, som ofta kommer i skymundan, är att den 6 juni var dagen för 210 år sedan då 1809 års Regeringsform antogs av Riksdagen. Detta känns ofta för komplicerat för att förklara närmare, men för att hedra 1809 års Regeringsform kommer här den spännande historien bakom!

Finland hade varit en del av Sverige sedan 1249, men i februari 1808 invaderar Ryssland Finland med sikte på att göra det till en del av det ryska kejsardömet. Efter månader av krig ockuperar Ryssland hela Storfurstedömet Finland. På samma gång är Sverige också i krig med Danmark och Napoleons Frankrike, och i november tvingas den svenska armén i Finland att ge upp. I mars 1809 marscherar den ryska armén mot Sverige över den frusna Östersjön. Samtidigt har kungen, Gustav IV Adolf, förlorat såväl adelns och byråkratins som officerarnas förtroende, och arresteras den 13 mars i en snabb statskupp. De första ryska trupperna landar på svensk mark den 19 mars och ockuperar delar av Norrlandskusten. Kungen abdikerar den 29 mars, och ersätts av sin farbror, Hertig Karl, som blir riksföreståndare. Ryssarna vägrar dock att fredsförhandla med något annat än en laglig regering, och det blir bråttom att få till en ny konstitution, en grundlag som ska dela makten mellan kungen och Riksdagen. På några veckor drar Anders af Håkansson upp ett förslag till konstitution. Förslaget stöter dock på motstånd, och den 12 maj sätts ett Konstitutionsutskott upp för att revidera det. Detta görs på rekordtid, och det nya förslaget till Regeringsform är klart redan till den 1 juni.

Den 6 juni 1809 godkänner så Ståndsriksdagens adel, präster och borgare den nya Regeringsformen. Hertig Karl signerar den, och senare samma dag kröns han till Karl XIII. Bondeståndet skriver dock inte under Regeringsformen förrän den 27 juni.

1809 års regeringsform kom alltså till på rekordfart, men var i kraft desto längre. Först 1974 kom en ny Regeringsform, och den förra hade då hunnit bli världens näst äldsta grundlag efter den amerikanska.