web analytics

Browsed by
Månad: januari 2018

16 januari: #metoo anno 1711

16 januari: #metoo anno 1711

Idag är det den 16 januari, och för 307 år sedan, den 16 januari 1711, födde pigan Margareta Bengtsdotter vid Törestorp i Jung en son. Vad hade en #metoo-lista kallats för pigor på den tiden? #ihemmetslugnavrå kanske? En lista med pigor som blivit utnyttjade av sina husbönder genom århundradena hade nog blivit tidernas längsta.

Bengts födelsenotering. Källa: ArkivDigital: Jung C:2 (1688-1763) Bild 39 / sid 73.
Bengts födelsenotering.
Källa: ArkivDigital: Jung C:2 (1688-1763) Bild 39 / sid 73.

 

Bengts födelsenotering, forts. Källa: ArkivDigital: Jung C:2 (1688-1763) Bild 40 / sid 75.
Bengts födelsenotering, forts.
Källa: ArkivDigital: Jung C:2 (1688-1763) Bild 40 / sid 75.

”D. 17 Januarii Christnades et oägta barn hwars moder tienar Anders Svensson i Törestorp, warandes barnet födt d. 16 för uth, och kallades barnet Bengt. Kyrkioherden skickade nembdemannen Gunnar i Korsgården tillijka med klåckaren innan barnet kom til kyrkian, at fråga hwilken barnefadren är, tå modren, Margareta Bengtsdotter, sade sig warit wåldtagen wid Härebrona af en Boråsbo, men wisste icke ho han war eller hwad han hette, hwilken hennes berättelse lärer wara osanferdig.

Manfolkswitnen [vid dopet] war
Anders Böös
Peder Klåckare

Qwinfolkswitnen
Hust. Kirstin Swensdotter.
Pigan, Anna Larsdotter

NB. Anders Swensson i Törestorp har sedermehra bekändt sig wara fadren til öfwer nämbde barn.”

Anders Swensson hade åtminstone hedern att omsider ta på sig faderkapet. I den bästa av världar kunde man ha hoppats på att han hade varit ensamstående, att de varit förälskade och att han gift sig med Margareta, men enligt mantalslängden hade Anders på Bengtsgården i Törestorp redan en hustru, och det finns ingen uppgift om att hon skulle ha avlidit och att Margareta skulle ha tagit hennes plats.

I dödboken finns däremot en annan notering:

Bengts dödsnotering. Källa: ArkivDigital: Jung C:2 (1688-1763) Bild 107 / sid 209.
Bengts dödsnotering.
Källa: ArkivDigital: Jung C:2 (1688-1763) Bild 107 / sid 209.

”D. 15 April dödde Anders Swenssons oägta barn i Törestorp, Bengt, och begrofs d. 16 ejusdem*.”

*Ejusdem = samma månad.