web analytics

Browsed by
Dag: 13 juni, 2016

13 juni: Neutralitetspolitik

13 juni: Neutralitetspolitik

Idag är det den 13 juni, och för 150 år sedan, sommaren 1866, utspelades det Tyska enhetskriget mellan Preussen och Österrike. Kriget bröt ut den 14 juni, men dagen innan meddelade tidningen Kalmar att en viktig överenskommelse slutits mellan parterna i händelse av krig.

Källa: Kalmar 1866-06-13.
Källa: Kalmar 1866-06-13.

”För badbesökande. En Breslau-tidning säger sig erhållit underrättelse att, i händelse av krig, en överenskommelse skall blifwit träffad, hwarigenom såwäl österrikiska som preussiska badorter förklaras för neutralt område.”