web analytics

Browsed by
Dag: 19 september, 2016

19 september: Fornstora da’r

19 september: Fornstora da’r

Idag är det den 19 september, och i år är det 102 år sedan lantbrukstidningen The Farmer 1914 publicerade en kartbok över Clayton county, Iowa. Den var detaljerad, och förutom kartor över samhällen fanns även kartor med gårdarnas gränser inritade, markerade med ägarnas namn. Där fanns också en katalog över jordägarna, med namn, gårdens belägenhet och storlek i acres, hustruns och barnens namn samt mannens antal år i countyt.

I den här typen av kataloger kunde även finnas annonser och samhällsinformation. I just den här upplagan bestod samhällsinformationen av uppgifter om Panamakanalen, som öppnades samma år, samt statistik över de tre senaste presidentvalen. Dessutom hade man lagt till information om de tio viktigaste ledarna i världen. Sju av dessa var, föga förvånande, USA:s president Woodrow Wilson, Storbritanniens kung George V, Frankrikes president Raymond Poincaré, Tysklands kejsare och Preussens kung Vilhelm II, Österrikes kejsare och Ungerns kung Frans Josef I, Rysslands tsar Nikolaus II och Kinas president Yuan Shikai. De övriga tre som räknades till vad man betecknade som ”Principal Rulers of the World”, var inga mindre än de nordiska kungarna: Danmarks kung Christian X, Norges kung Håkon VII och sist, men inte minst, Sveriges kung Gustav V.

Världens mäktigaste ledare 1914. Källa: Atlas of Clayton County, Iowa, 1914.
Världens mäktigaste ledare 1914. Källa: Atlas of Clayton County, Iowa, 1914.