web analytics

Browsed by
Dag: 12 november, 2016

12 novmeber: En fattig, hungrig, frusen död

12 novmeber: En fattig, hungrig, frusen död

Idag är det den 12 november, och för 204 år sedan, den 12 november 1812, gjordes en förfärlig upptäckt i Hjälmseryds sockenstuga.

Källa: ArkivDigital: Hjälmseryd C:4 (1809-1834) Bild 214 / sid 419.
Källa: ArkivDigital: Hjälmseryd C:4 (1809-1834) Bild 214 / sid 419.

”November d. 12 fants g[am]la fattighjonet Samuel Nilsson liggande död på golfvet i socknestugukammaren, förmodeligen af hunger och köld förgången. Han var 71 år g[amma]l och sedan händelsen blifvit inberättad till kronobetjeningen, och tillstånd dertill lemnat, begrofs han ärligen d. 22 i nyssnämnde månad.”