web analytics
2 juli: Stadsbränder, del 2

2 juli: Stadsbränder, del 2

Idag är det den 2 juli, och för 152 år sedan, den 2 juli 1865, brann hela Karlstad ner.

Branden startade någon gång vid halv tolv på söndagsförmiddagen, och liksom i fallet med branden i Lilla Edet 23 år senare, var det i ett bageri det började brinna. Även sommaren 1865 var torr, och trots att det inte rådde särskilt stark vind spred sig elden snabbt i de tättbyggda trähusen utmed Tingvalla- och Skeppargatorna. Den nådde snart torget, där marknadsstånd hade rests i förberedelse inför Persmässomarknaden. Området var fullt med varor som blev lågornas rov, och dessutom hade man där ställt upp möbler från fastigheter som ännu ej blivit antända, vilka nu blev till ett stort bål. Därifrån spred sig elden vidare till resten av staden. Landshövdingen och borgmästaren sades ha lett arbetet med att släcka elden till en början, men brandredskapen var undermåliga och gick snart sönder. Efter hand som elden spred sig avvek de som hjälpt till att släcka den till sina egna hem för att rädda det som räddas kunde.

Framemot eftermiddagen drog ett kraftigt regn in över staden. Det hjälpte dock knappt till med släckningen; däremot förstörde det mycket av de föremål som räddats undan branden.

Elden rasade fram till 1-tiden på natten.

I gryningen kunde man konstatera att nästan hela staden var nerbrunnen, så när som på några enstaka byggnader. Domkyrkan, residenset, landskansliet, rådhuset där telegrafen fanns, bankerna, frimurarelogen, apoteket, postkontoret, gästgivaregården, teatern och de båda boktryckerierna fanns bland de byggnader som brunnit.

Karlstads domkyrka i bakgrunden, med komministergården och hospitalet framför samt gymnasiet till höger. Bild från Värmlands museum/DigitaltMuseum. Fotograf okänd.
Karlstads domkyrka i bakgrunden, med komministergården och hospitalet framför samt gymnasiet till höger. Bild från Värmlands museum/DigitaltMuseum. Fotograf okänd.

Endast biskopshuset, fängelset, gymnasiet, hypoteksföreningens hus, lasarettet, några hus utefter Klarälvens västra arm samt, enligt Tidning för Wenersborgs stad och län den 4 juli, ”några gamla rucklen” söder om centrum hade klarat sig. Enligt tidningarnas rapportering hade det funnits omkring 600 hus i centrum, och enligt Nödhjelpskommitteen (se nedan) räddades endast elva större och femton mindre av dem. ”Stor och obeskriflig war den jämmer och förtwiflan som rådde. […] [A]llt, allt blef lågornas rof.”, skrev tidningen Kalmar.

Ruiner efter branden i Karlstad 1865. Bild från Värmlands museum/DigitaltMuseum. Fotograf okänd.
Ruiner efter branden i Karlstad 1865. Bild från Värmlands museum/DigitaltMuseum. Fotograf okänd.

Karlstad hade vid den här tiden omkring 5 000 invånare. Lyckligtvis omkom ingen av dem; i stadens dödbok finns ingen hänvisning till någon brandrelaterad död kring tiden för branden. Antalet ”husvilla” uppskattades dock till omkring 4 500.

”Tillståndet är förfärligt, hjertslitande sorg och djup nöd hwart man ser.”
Tidningen Kalmar, 1865-07-08

Omgående startade nödhjälpen till de drabbade. Redan på måndagen avgick ett ångfartyg fullt med förnödenheter till Karlstadsborna från Kristinehamn, och fartyget tog med sig så många personer tillbaka som fick plats. På fälten utanför staden slogs tält upp för de hemlösa invånarna.

Tältläger för hemlösa Karlstadbor efter branden. Bild från Värmlands museum/DigitaltMuseum. Fotograf okänd.
Tältläger för hemlösa Karlstadbor efter branden. Bild från Värmlands museum/DigitaltMuseum. Fotograf okänd.

En nödhjälpskommitté bildades, som genom ett upprop i landets tidningar vädjade om gåvor till de nädställda. Regeringen bistod med 4 000 riksdaler, Kung Karl XV gav 1 000 riksdaler, Änkedrottning Josefina 500 riksdaler, och Hertigen av Värmland, 7-årige prins Gustaf (sedermera Gustaf V), gav genom sina föräldrar Oscar (sedemera Oscar II) och Victoria 400 riksdaler. Flera tidningar och organisationer startade insamlingar.

Upprop från Nödhjelpskommitteen för de brandskadade, som publicerades i svenska tidningar. Källa: Jönköpingsbladet 1865-07-11
Upprop från Nödhjelpskommitteen för de brandskadade, som publicerades i svenska tidningar.
Källa: Jönköpingsbladet 1865-07-11

På några år byggde man upp hela staden igen, nu efter en modernare stadsplan. Raka gator hade man redan innan branden, men man gjorde dem nu bredare och hade mer luft mellan kvarteren, för att förhindra en liknande katastrof igen.

Källor:
Tidning för Wenersborgs stad och län, 1865-07-04
Kalmar, 1865-07-08

Mer om Karlstadsbranden 1865:
Karlstads kommun har skapat en särskild webbplats om branden.
Föreningen Värmländsk kultur publicerade en särskild tidning om branden inför 150-årsminnet av den.

 

 

Comments are closed.