web analytics
26 juni: Vildhavre

26 juni: Vildhavre

Idag är det den 26 juni, och för 273 år sedan, den 26 juni 1746, föddes den oäkta gossen Wilhelm i Intet, Istrums socken. Faderns historier om resorna till Kina med Ostindiska kompaniet fick han förmodligen aldrig höra.

Lille Wilhelms födelsenotering.
Källa: ArkivDigital: Eggby (R) C:2 (1700-1754) Bild 130 / sid 246.

”D. 26 Jun. föddes och d. 28 d[öptes] oächta b[arnet] Wilhelm. Fadr[en] sades wara Wilhelm Brunström, ogift som rest på skiepp til Ostindien [såsom?] qwartermästare och m[odren] qwinfolket Margareta Månsdr, som wid Pauli tid kom ifrå Giötheborg til sin fader Måns Bagare wid Intet. Wittne: H[ustrun] Brita Larsdr i Ödetorp, H[ustrun] Maria Håkansd på Intet, Peter Sw. och And. Biörnson ibidem.”

Enligt Eggby/Istrums födelsebok var Margareta född 1714, och hennes far Måns Bagare var en gammal knekt. Det finns inga husförhörslängder kvar från den här tiden, så hur det går för lille Wilhelm och hans mamma vet vi inte. Däremot har Jens Carleson i sin C-uppsats i Historia, Lust och Lägersmål – En studie av sedlighetsbrott i 1750-talets Göteborg(1), hittat vad som förmodligen är hans far. Det verkar nämligen som att Margareta Månsdotter inte är den enda unga kvinnan Wilhelm Brunström gör med barn.

1750 tas ett fall av lönskaläge, det vill säga sex mellan två ogifta personer, upp i Göteborgs rådhusrätt. Det gäller umgänget mellan Greta Burman – och Ostindiska kompaniets kvartermästare Wilhelm Brunström. När fallet tas upp är barnet som blivit till redan 3,5 år gammalt, och är alltså ungefär i samma ålder som sin halvbror Wilhelm i Istrum. Kvartermästaren blir dömd att betala 48 daler till barnets underhåll retroaktivt, men undviker att betala. På begäran av Greta Burman och hennes beskyddare, landshövdingen och baronen Johan Friedrik von Kaulbars, tar Rådhusrätten upp fallet flera gånger, men Wilhelm Brunström dyker aldrig upp. Till slut tas hans innestående lön hos Ostindiska kompaniet i beslag, och han får därmed betala inte mindre än 170 daler och 16 1/3 skilling silvermynt i underhåll till barnet i Göteborg.

Peter Wilhelm Brunström, som hans fullständiga namn är, har dock annat att tänka på. Han har nämligen återvänt till Asperö i Göteborgs skärgård, där han föddes 1719. I januari 1750 hade han gift sig med 21-åriga klockaredottern Catharina Skåre.

Peter Wilhelm Brunströms och Catharina Skåres vigselnotering.
Källa: ArkivDigital: Styrsö (O) C:3 (1731-1809) Bild 82 / sid 154.

”Januar d:n 21 Copulerades Båtzmannen wid OstIndiska Compagniet Peter Brunström med Pigan Catharina Skåre på Asperön.”

Nio månader efter vigseln, så när som på några dagar, föds deras dotter Helena. Paret får med tiden ytterligare sex eller sju barn tillsammans. Catharina avlider 1781, och kvartermästare Brunströms dagar slutar med kolik och magplåga den 24 oktober 1786. Hur många barn han hade visste nog inte ens han själv.

Peter Wilhelm Brunströms dödsnotis.
Källa: ArkivDigital: Styrsö (O) C:3 (1731-1809) Bild 296 / sid 582.

”October 24: Sjömannen Peter Wilhelm Brunström på Asperö, af Colique och magplåga 67 år 2 m[ånader] g[amma]l.”

P. S. Ett av Peter Wilhelm Brunströms barnbarns barn var Helena ”Öbergskan” på Asperö, smugglardrottning och värdshusvärdinna. Hennes historia finns här: https://www.hembygd.se/styrso/page/4221 .

(1) Jens Carleson: Lust och Lägersmål – En studie av sedlighetsbrott i 1750-talets Göteborg, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, 2016, ss 19-20.

2 thoughts on “26 juni: Vildhavre

 1. Intressant. Hittade ett fel, Du skriver i texten att Brunström avled 1886. Ska givetvis vara 1786.

  1. Hej Sven-Olof!

   Tack för påpekandet, du har rätt! Jag har ändrat!

   Trevlig fortsättning på sommaren!

   Med vänliga hälsningar Camilla

Comments are closed.

Comments are closed.