web analytics
18 november: Min Ende älskvärde Son

18 november: Min Ende älskvärde Son

Idag är det den 18 november, och för 183 år sedan, den 18 november 1833, avled August Ludvig Hünemöder, mer erfaren än de flesta i hans ålder, och mer vittberest än de flesta vid den tiden. Vid 17 års ålder blev han student i Lund. Han var 23 år när han blev medicine kandidat där, och 24 när han blev medicine licentiat. Vid 25 års ålder fick han följa med som överordnad läkare med ansvar för medicinförrådet på kungliga fregatten af Chapman på dess expedition till Sydamerika, och var borta i drygt 10 månader, för att strax därpå följa med samma skepp på en fem månaders expedition på Västerhavet. Expeditionen, som bekostades av den svenska regeringen, leddes av Sven Nilsson, och gick utmed Sveriges västkust och den norska kusten. Man studerade fiskeriernas tillstånd i Bohuslän, och kompletterade forskningen till andra upplagan av Fauna. Under expeditionen skrev August Ludvig en resedagbok, ”Strödda anteckningar under en resa genom Sverige och Norge” där han personligt beskriver vad han är med om i bland annat Falkenberg (”en fulare stad kan knappt tänkas”), Göteborg, Marstrand, Trollhättan, Oslo och Bergen.

Vid 26 års ålder blev han underkirurg vid Serafimerlasarettet, och kirurgie magister, dvs tog examen som fältskär, ett halvår senare. Doktors diplom fick han i januari 1833. I juli samma år var han 27 år och blev provinsialläkare i Kristianstads län. Det var där han drog på sig nervfeber, eller tyfus, och avled.

Under sin korta men intensiva läkarkarriär hann han publicera flera texter, bland annat en rapport om ”Helsotillståndet på Fregatten Chapman”.

Var hade denna karriär slutat om han hade fått leva?

Hans far, prästen Johan Fredrik Hünemöder i Västra Nöbbelöv, skriver bedrövat i dödboken:

Källa: ArkivDigital: Västra Nöbbelöv CI:2 (1819-1861) Image 99 / page 262.
Källa: ArkivDigital: Västra Nöbbelöv CI:2 (1819-1861) Image 99 / page 262.

”Bland de Döde måste jag här, med saknadens bittra känsla teckna min Ende älskvärde Son August Ludvig Hünemöder, som, efter 14 dag[ars] sjukdom afsomnade på Heckeberga Sätesgård d. 18 Novbr 1833, och begrofs här i Nöbelöf th 26 i samma månad. Han var född i Lund d. 9 april 1806. Inskrefs i Malmö Lärd. Schola 1818. Student i Lund d. 6 Octobr [1]823. Mediç:æ Cand. d. 20 Jun. [1]829. Mediç. Liçent d. 18 Decbr [1]830. Stipendiat i Kongl fält Läk. Corps:n d. 17 jan. 33. Pensjonair ibm d. 19 maji s[amma] år. Förordnad Upbörds Läkare å Kongl fregatten af Chapman under expeditionen åt S. Ameriça från d. 5 maji [1]831 til d. 26 mars 32. Upbörds Läkare å samma fregatt under exerçis expedit. Åt norrsjön fr. d. 19 april [1]832 til de. 24 Sept. s[amma] år. UnderChirurg vid Kongl Lazar[ettet] i Stockh. D. 11 Oktbr [1]832. Erhöll med Kongl Majts nåd. tillstånd Doct. Diplom utan Prom. D. 19 jan [1]833. Chirurg Magistr. D. 29 maji s[amma] år. Erhöll Kon[ungens] fullm[akt] at wara Provinç. Läkare i Christ[ian]stads Län i Julio 33.

Källa: ArkivDigital: Västra Nöbbelöv CI:2 (1819-1861) Image 99 / page 262.
Källa: ArkivDigital: Västra Nöbbelöv CI:2 (1819-1861) Image 99 / page 262.

Sofwe Han i frid och ro!
men vi som än på jorden bo
O! må vi redo wara!
då vi sku hädan fara.

G[amla] Ps[alm]Bokn Nr 400, w[ers] 7.”

August Ludvig Hünemöders farmors far, Carl Christopher Schnell, var för övrigt också fältskär, och räddade som sådan vid ett tillfälle livet på Carl von Linné. Men det är en helt annan historia, som går att läsa här: Lundaprofilen Carl Christopher Schnell.

Comments are closed.