web analytics
30 november: Tunn is

30 november: Tunn is

Idag är det den 30 november, och för 184 år sedan, den 30 november 1832, inträffade en förfärligt tragisk olycka i Ramkvilla socken.

Källa: ArkivDigital: Ramkvilla C:4 (1804-1846) Bild 170 / sid 332.
Källa: ArkivDigital: Ramkvilla C:4 (1804-1846) Bild 170 / sid 332.

”Nov 30 Drunknade af wåda flickan Johanna Jonasdr från Löfås Mellang[ård] i en nära derintill belägen sjö, som efter några dagars frost blifvit islupen, och begrofs 9/12. F[ödd] 29/3 25, på 8:e året g[amma]l.

Nov 30 Drunknade af wåda Hustrun Stina Swensdr från Löfås Mellang[ård], moder till ofvannämnda barn, hvars nödrop hon fick höra och skyndade att rädda med uppoffring af sitt eget lif. Begrofs 9/12. F[ödd] 1784 – 48 år g[amma]l.”

Stina och Johanna efterlämnade maken/fadern Jonas Svensson och fyra barn/syskon på 18, 14, 7 och 4 år. Jonas själv dör i en förkylning halvtannat år senare, och nästan exakt två år efter moderns och systerns död avlider även då 16-årige sonen/brodern Johan Magnus i nervfeber (tyfus). Han hade blivit dräng när fadern dog, och hann arbeta som det i ett halvår innan han avled efter tre och en halv veckas sjukdom. De två yngsta systrarna blev i och med faderns död fosterbarn i socknen, och den äldsta systern piga.

Akta er för svaga isar i vinter!

Comments are closed.