web analytics
5 oktober: Kärleken övervinner övertalning

5 oktober: Kärleken övervinner övertalning

Idag är det den 5 oktober, och för 218 år sedan, den 5 oktober 1798, fick prästen i Fröderyd inse att kärleken övervinner allt, även övertalningsförsök.

Kärleken övervinner övertalning
Källa: ArkivDigital: Fröderyd C:3 (1754-1801) Image 138 / page 269.

”Den 5 ocbtob. blefwo fattighjonen Enklingen Johannes Magnusson i Norrskogs B[ack]Stuga, Beckaby Sokn, och Soldat Enkan Ingjerd Johansdotter i Fröderyds fattigstuga trolofwade, sedan de icke kunde öfwertalas at afstå med äktenskaps ingående med hwarandra. De wigdes den 2 Nov.”

 

Comments are closed.