web analytics
3 juli: Spanska sjukan i Norge

3 juli: Spanska sjukan i Norge

Idag är det den 3 juli, och för 102 år sedan, den 3 juli 1918, kunde Göteborgs Aftonblad rapportera att spanska sjukan började närma sig Sveriges gränser: samma vecka hade den nämligen nått Kristiania, som Oslo hette då. Såväl i ett affärshus som på en bank där hade personalen insjuknat.

Medicinalstyrelsens generaldirektör Buhre meddelade, såsom tidigare försäkrats från Spanien och Tyskland, att spanska sjukan ej var ”af någon farligare karaktär”. Endast enstaka dödsfall hade rapporterats från Tyskland, ”till följd af bristande motståndskraft”. Artikeln avslutar med att meddela att:

”Några åtgärder för att förhindra sjukdomens spridande anser sig medicinalstyrelsen ej kunna företaga, då den ej är af så farlig karaktär, att sådana kunna motiveras.”

”Några åtgärder för att förhindra sjukdomens spridande anser sig medicinalstyrelsen ej kunna företaga, då den ej är af så farlig karaktär, att sådana kunna motiveras.” Ur Göteborgs Aftonblad den 3 juli 1918.

Den 4 juli berättar Dagens Nyheter att en fjärdedel av Spaniens befolkning nu har haft sjukdomen, att Berlin och Kristiania är drabbade, samt att de fall som uppträtt i Norge verkar vara av svårare art än de som rapporterats från kontinenten. Artikeln beskriver sjukdomens symptom och förlopp, men menar att det faktum att epidemin när som helst kan väntas till Sverige inte behöver ”väcka någon större oro”, ty ”[i]nfluensa har vi haft förr”. ”Sjukdomen går ganska snabbt över”, skriver man, men lyfter i slutklämmen ett varnande finger för eventuella biverkningar:

”Man får vara lite grand försiktig, inte minst under rekonvalescensen, så att inga komplikationer tillstöta. Särskilt bör man akta sig att för snart ta i med intellektuellt arbete.”

”Man får vara lite grand försiktig, inte minst under rekonvalescensen, så att inga komplikationer tillstöta. Särskilt bör man akta sig att för snart ta i med intellektuellt arbete.”
Ur Dagens Nyheter den 4 juli 1918.

Det skulle inte ta många dagar innan sjukdomen nådde även Sverige – troligen var den till och med redan här. De närmaste två veckorna ska vi följa de första rapporterna om när spanska sjukan började spridas i landet. Om inte annat kan det vara intressant att jämföra med vårens erfarenheter av covid-19-pandemins spridning.

Comments are closed.