web analytics
9 juli: Spanska sjukan i Sverige, del 2

9 juli: Spanska sjukan i Sverige, del 2

Idag är det den 9 juli, och för 102 år sedan, den 9 juli 1918, kunde svenska tidningar rapportera att enstaka nya fall av spanska sjukan hade dykt upp på olika håll i Sverige. Såväl Aftonbladet som Dagens Nyheter rapporterar att inte mindre än 51 skeppsgossar ombord på ett av flottans skeppsgossefartyg som nyss kommit till Lysekil har insjuknat. Fartyget hade besökt Kristiania (Oslo), där smittan grasserade. Vid ankomst till Lysekil vidtog skeppsläkaren, Dr Radhe, ”betryggande isoleringsåtgärder”, och man hoppades att smittan inte skulle föras vidare till lokalbefolkningen.

Ytterligare ett fall hade dykt upp i Göteborg, i form av en norrman som kommit från Kristiania.

Från Arvika meddelas att ett 20-tal godartade fall har upptäckts. Dessutom har två tulltjänstemän i Luleå, som vistats ombord på en tysk ångare i hamnen, insjuknat, liksom ett par anställda på sockerbyrån i samma stad.

Utöver de konstaterarade fallen cirkulerar dessutom rykten om smittan. Från Eskilstuna dementerar stadsläkaren kategoriskt att smittans ska finnas i staden, och rykten om fall vid Vaxholms grenadjärregemente ska också vara grundlösa. ”Regementsläkaren A L Forsmark meddelar nämligen på förfrågan, att inga som helst misstänkta sjukdomsfall inträffat vid regementet, där det tvärtom under den senaste tiden har varit ovanligt friskt.”, enligt Aftonbladet.

Av någon anledning tycks man tro att Sverige ska komma lindrigare undan än övriga världen. Dagens Nyheter skriver:

Ur Dagens Nyheter den 9 juli 1918.

”Spridningen har hittills gått mycket sakta och har egentligen hållit sig på synnerligen begränsade områden. Det är därför åtminstone tillsvidare alla utsikter till att vi skola slippa att uppleva 1890-talets ledsamheter, då vi hade en influensaepidemi av tämligen allvarlig karaktär och vida svårare än vad våra grannar nu ha. Vid flera tillfällen var det då nödvändigt för kommunikationsverken och affärerna att inskränka sin verksamhet.”

Med andra ord är de begränsningar i samhället vi är med om under corona/covid-19-pandemin inget nytt; redan under ”ryska snuvan” på 1890-talet försökte man begränsa smittspridningen genom att minska folks kontaktytor i samhället.

Dagens Nyheter den 9 juli 1918.

Under vår nuvarande corona/covid-19-pandemi har stora och små evenemang påverkats och fått ställas in, bland annat inom idrotten. Samma sak hände under spanska sjukan. Redan den 9 juli, innan smittan fått fäste i Sverige, rapporterar Dagens Nyheter att Svenska fotbollsförbundet i sista stund har fått ställa in allt internationellt deltagande i ”Svenska Fotbollsveckan”, på grund av spanska sjukans härjningar. ”Av skäl som ligga i så öppen dag att ett närmare ordande är överflödiga”, som man skriver. Man tillägger att:

”Huruvida också den rent svenska turneringen under veckan kan spelas eller inte är ännu för tidigt att säga något om. Skulle den smittosamma sjukdomen få sådan spridning, att också den måste inställas, är detta lätt ordnat på en dag med telegrafiska återbud.”

Något som däremot inte ställdes in var den första Svenska mässan i Göteborg. Måndagen den 8 juli invigdes den av kung Gustav V, som hade drottning Viktoria vid sin sida. 535 olika utställare från nästan alla näringslivets grenar visar prov på sina alster i mässan där industri och handel möts. 42 153 besökare dras till mässan, som varar i en vecka. När mässan är slut åker var och en hem till sin ort, och många av dem tar influensan med sig.

Såhär i efterhand känns en mässa just när en pandemi nått landet lika lämpligt som att…tja…hålla en melodifestivalsfinal i samma situation.

Comments are closed.